Rekruttering og employer branding

Vi er specialister i employer branding. Vi skaber anderledes, strategisk funderede tiltag og kampagner, som bakker op om din vision og tiltrækker de rigtige medarbejdere til virksomheden.

Et arbejdsmarked i forandring
Arbejdsmarkedet er i hastig forandring, men de metoder virksomhederne anvender til at tiltrække de bedste kandidater, har ikke ændret sig væsentligt de seneste mange år.

Er der overhovedet brug for nye tiltag?
Noget tyder på det. Virksomhederne bruger årligt millioner på at rekruttere kandidater til deres stillinger, for lige så værdifuldt det er at hyre den perfekte medarbejder, lige så katastrofalt er det at fejlrekruttere.

Alligevel sker det gang på gang, at virksomheder fejlansætter. Oftest er årsagen ikke medarbejdernes faglige kvalifikationer, men at virksomheden ikke i tilstrækkelig grad har gjort sig tanker om den nyoprettede stilling og derfor ikke har et klart billede af, hvilken medarbejder de har brug for – herunder ikke mindst hvilke personlige egenskaber, personen skal besidde.

BLIV RINGET OP

Sammen med Nykredit har vi bevist at stærk employer branding tiltrækker de rigtige medarbejdere

Indledningsvist formulerede vi en virksomheds EVP som efterfølgende blev videreudviklet til et originalt og effektivt rekrutteringsværktøj som kickstartede Nykredits employer branding-kampagne mod nye it-graduates.

Resultatet
Employer branding-kampagnen mere end fordoblede antallet af ansøgere i forhold til året før og løftede Nykredits Universum-rangering som attraktiv it-arbejdsplads med hele 9 pladser i forhold til året før, over blandt andre TDC, CSC og SAS Institute. Men mindst lige så vigtigt blev kvaliteten af ansøgerne højnet betydeligt i overensstemmelse med Nykredits ønske om at signalere, at den er en ung, udfordrende og innovativ virksomhed med en stærk it-afdeling, som altid er i bevægelse.

Læs mere her

Employer Branding design

Som ovenstående case for Nykredit illustrerer, er grænsen mellem rekruttering og employer branding flydende. Men hvor rekruttering primært handler om at finde og tiltrække de rigtige medarbejdere, handler employer branding om at at styrke sammenhængen mellem virksomhedens image, vision og kultur, som tilsammen udgør virksomhedens identitet. Findes denne sammenhæng ikke, har virksomheden et svagt og usikkert fundament indadtil og et svagt brand udadtil. Har den derimod en stærk identitet, fungerer virksomhedens kultur og vision som pejlemærker for medarbejdernes selvstændige beslutninger. Virksomheden har så at sige en kultur eller fortælling, som alle bidrager til, hvorved dens image samtidig styrkes.

Employer branding handler med andre ord om at styrke den indre sammenhængskraft i en virksomhed. Som ordet antyder, er det de ansatte, som er i centrum. Det er derfor, man populært sagt siger, at virksomheden er summen af dens medarbejdere.

Global employer brandingkampagne for Atlas Copco

Som endnu et kerneeksempel på, hvordan man kan arbejde med at formidle og udbrede virksomhedens narrativ internt såvel som eksternt, står den employer branding-kampagne vi skabte for industrigiganten Atlas Copco. Virksomheden er verdensførende inden for kompressorer, konstruktions- og mineudstyr, el-værktøjer og monteringssystemer, og dens 45.000 medarbejdere leverer bæredygtige løsninger, der skal give øget kundeproduktivitet gennem innovative produkter og ydelser.

For at hjælpe virksomheden ind i en ny og moderne æra ønskede virksomheden at skabe en fortælling om sig selv, som ikke alene kunne formidle virksomhedens innovative DNA, men også lade alle medarbejdere inkarnere virksomhedens value proposition, som groft sagt gik ud på at flytte medarbejdernes opfattelse af virksomheden fra business-to-business til human-to-human.

Læs mere