Forretningsbetingelser 2019 – PS Communication Denmark

 • Alle priser og budgetter er eksklusiv moms.
 • Budgetter og fakturering afregnes i Euro eller Danske Kroner.
 • Alle budgetter er estimerede, og kan ændre sig, såfremt kunden har nye ønsker til udviklingen, arbejdet, aktiveringen, eksekveringen eller hvis arbejdsmængden ændrer sig I forhold til det hidtidige aftalte.
 • Alle budgetter indeholder én korrekturgang for kunden. Herefter betales der for påløbende arbejde til i henhold til bureauets standardtimesatser.
 • Projektopgaver faktureres med 50% af kontraktsum ved igangsættelse og 50% ved fuldført arbejde. Timeopgaver faktureres ved udløbet af en måned. Alle fakturaer har 30 dages betalingsfrist
 • Det er kundens ansvar at levere input til tekst, film, annoncer, billeder, film og illustrationer, der skal bruges i det færdige produkt.
 • Det er kundens ansvar at læse korrektur på de leverede produkter, inden de offentliggøres, publiceres, trykkes eller på anden måde anvendes af kunden.
 • Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med kunden, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes, at kunden ikke har leveret sin del til det aftalte tidspunkt, jf ovenstående.
 • Koncepter, billeder, tekster, visuals, film og alle andre elementer udarbejdet af PS Communication ApS Denmark er ophavsretligt beskyttet efter Dansk lovgivning, dvs. Både digitalt og analog kopiering af tekst, billeder, lyd og grafik er forbudt, medmindre der er indgået en aftale om det med PS Communication ApS Denmark.
 • Kunden, erhverver brugsrettigheden til det færdige produkt i følgende lande (Tyskland, Danmark, Sverige og Norge), når det er fuldt betalt. Kunden må dog ikke videregive produktet til tredjemand uden en forudgående skriftlig aftale med PS Communication ApS Denmark om at videregive brugsretten til tredjepart.
 • Ønsker kunden at erhverve retten til brug af produktet udover det aftalte, eksempelvis i andre lande end Norden, kan det ske ved en særskilt aftale med PS Communication ApS Denmark, der er berettiget til et forhandlet vederlag for videregivelse af produktet til tredjepart og/eller andre lande end de angivne.
 • Ved forsinkelse af leverancer fra kunden eller overskredne deadlines har PS Communication ApS Denmark ret til en forlængelse af leveringstiden samt en fuld kompensation på tabte ressourcetimer på projektet. Kunden vil blive varslet herom minimum 24 timer før aftalt leveringstidspunkt samt dagligt herefter.
 • Standardtimesatser gældende for 2018 er:
Type Listepriser ex. moms
Rejsetid 600 kr.
Projektkoordinering 950 kr.
Mediehåndtering/koordinering 1.150 kr.
Projektledelse 1.500 kr.
Strategi/Ide/Analyse 1.500 kr.
Art Direction/Creatives 1.500 kr.

 

PS Communication ApS, Denmark

CVR: 27961347